Acil Durum Eylem Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere, acil durumların ve görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi (mevcut ise) aşamaları izlenerek hazırlanır. Acil durum eylem planındaki ana başlıklar şu şekilde sıralanabilir;

  • Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk
  • Hazırlanma ve Yenilenme, Hazırlayanlar
  • Tanımlar, Yükümlülükler
  • Acil Durum Yönetimi (Acil durum ekiplerinin kurulması ve organizasyonu, Acil durum koordinatörü, Acil durum ekip amirleri, Acil durum ekipleri, Acil durum ekiplerinin eğitimi)
  • İşyerinde Meydana Gelebilecek Acil Durumlar
  • Tedbirler ve Müdahale Yöntemleri (Yangınla mücadele, Patlama, Doğal afetler, İlkyardım ve tahliye gerektiren olaylar, Kaya düşmesi, Toprak kayması, Çevre kirliliği, Sabotaj, Toplumsal gösteri, Savaş)
  • Acil Tahliye Planları ve Tatbikatlar (Acil tahliye tatbikatı, Yangın tatbikatı)
  • Sonuç (Önemli telefonlar, Acil durum ekipleri listesi, Acil durum tahliye krokisi, Hastane ulaşım krokileri, Tahliyede özel ilgi gereken kişiler ve refakatçıları)