Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Uyum ve Kentsel Gelişmeden Sorumlu Bakanlar Toplantısına Katılım Sağlandı

AB Dönem Başkanı Letonya’nın başkenti Riga’da 10 Haziran 2016 tarihinde “Uyum Politikası, Bölgesel Uyum ve Kentsel Gündeme ilişkin Gayriresmi Bakanlar Toplantısı” düzenlendi.

Söz konusu toplantıya Avrupa Birliği üyesi 28 ülke temsilcilerinin yanı sıra, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Kentsel Bilgi Ağı (EUKN), Eurocities, Bölgeler Komitesi (CoR), Avrupa Şehir Plancıları Konseyi, Avrupa Bölgesel Gelişme Gözlem Ağı (ESPON) gibi Avrupa kurumları temsilcileri ile gözlemci statüsüyle Ülkemizi temsilen; Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce adına Mekânsal Planlama Genel Müdürü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı uzmanlarından oluşan 3 kişilik heyet katılım sağladı.

Toplantı kapsamında 9-11 Mart 2015 tarihlerinde Riga’da düzenlenen Uzmanlar Toplantısı’nda ve 27.04.2015 tarihinde yine Riga’da düzenlenen Genel Müdürler Toplantısı’nda gündeme gelen tartışmaların devamı niteliğinde; Bölgesel Uyum Hedefi ve Bölgesel Gündem 2020, AB Kentsel Gündemi, Bölgesel gelişmede Küçük ve Orta Ölçekli Kentlerin rolü, AB Ülkeleri için HABITAT III Konferansının önemi; Ocak 2016’da AB Dönem Başkanlığını devralacak Hollanda’da Mayıs ayında gerçekleştirilecek, Amsterdam Deklerasyonu olarak anılacak ve AB Kentsel Gündeminin ilk kez kabul edileceği toplantılara ilişkin (Riga’dan Amsterdam’a) yol haritası tartışıldı.

Daha sonra Riga Deklarasyonuna ilişkin üye ülkelerin görüşleri, önerileri dile getirildikten sonra Letonya Başkanlığı tarafından hazırlanan “AB Kentsel Gündemine Doğru” “Riga Deklarasyonu” kabul edildi. Bu toplantıda üye ülkelerin Bölgesel ve Kentsel Gelişmeden sorumlu Bakanları, AB Kurumlarının ve eşlik eden organizasyonların üst düzey temsilcileri ilk kez politik düzeyde AB Kentsel Gündemini tartışma imkânı buldular.

Letonya, Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Kaspars Gerhard’ın başkanlığında yapılan toplantıda Riga Deklarasyonunun kabulünün AB Kentsel Gündeminin oluşturulması hususunda önemli bir adım olduğu, Deklarasyonun tüm ilgili grupların öncelikleri dikkate alınarak ve yerellik ve orantılılık ilkelerine bağlı kalınarak hazırlandığı ve “AB Kentsel Gündemi” hazırlanırken ve uygulanırken küçük ve orta ölçekli kentlerin rolünün öneminin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Avrupa Komisyonunca, Riga Deklarasyonu ve AB Kentsel Gündemine ilişkin yürütülen halkın katılımı sürecinin sonuçlarının, konuya ilişkin izlenecek yöntemi belirlemede çok önemli olduğu belirtildi.

Riga Deklarasyonu, AB 2020 Stratejisi ve Avrupa Komisyonu tarafından gelişme ve iş imkânlarına ilişkin tanımlanan hedeflere ulaşma hususunda kentlerin ve kasabaların önemli rolüne dikkati çekmektedir. Deklarasyon, gelecek AB Dönem Başkanlıkları süresince oluşturulacak “AB Kentsel Gündemi”nde dikkate alınması gereken anahtar elemanları ve prensipleri tanımlamaktadır. Bu yönüyle Riga Deklarasyonu AB Kentsel Gündemi içeriğinin geliştirilmesi hususunda öncelikleri ve uygulamaya ilişkin eylemleri tanımlayarak gelecek AB Dönem Başkanlıkları için kapsamlı bir çerçeve oluşturmaktadır.

Deklarasyon tarafından tanımlanan AB Kentsel Gündeminin temel elemanları şunlardır: Kentsel alanların çeşitliliğinin tanınması, kentsel alanlar tarafından sunulan fırsatlara odaklanmak, AB politikalarında kentsel boyutun geliştirilmesi ve kentsel alanlar arasında işbirliği.

Bu doğrultuda AB Kentsel Gündeminde odaklanılacak küçük ve orta ölçekli kentlerin altyapılarının iyileştirilmesi, iş imkânlarının ve mali desteğin arttırılması ve kentler arası işbirliği olanaklarının oluşturulması gibi hususlar bölge ve ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli kentlerin sayısı dikkate alındığında, AB Kentsel Gündeminin, metropoliten alanlara olan nüfus baskısının azaltılması, daha kaliteli yaşam alanlarının oluşturulması, çevre koruma, bölgesel kalkınmada eşitliğin sağlanması ve ülke kalkınmasına katkıları açısından faydalı olacağı beklenmektedir.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/avrupa-birligi-ab-bolgesel-uyum-ve-kentsel-gelismeden-sorumlu-bakanlar-toplantisina-katilim-saglandi-haber-19261

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir