Bakan Erdoğan Bayraktar’ın 31 Ekim Karadeniz Günü Kutlama Mesajı

Belediye atıkları, tarımsal faaliyetler kaynaklanan kirleticiler, denizcilik faaliyetleri deniz ekosistemini ve su kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve insanların geleceği üzerinde büyük problem oluşturmaktadır.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de, tüm dünyada olduğu gibi, deniz kirliliği ve kıyılar ile ilgili sorunlar bizim de önemli gündem maddelerimizden biridir.

8333 km uzunluğundaki sahil şeridine sahip Türkiye için, Karadeniz deniz ve çevresinde kirliliğinin önlenmesi,  koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ile mümkün olacaktır. Esasen, sürdürülebilir kalkınma ilkesi de bunu öngörmektedir.

Malum olduğu üzere Karadeniz’in Avrupa ile Asya arasında paha biçilmez bir transit koridoru olması,  üzerinde enerji ulaşım hatlarını bulundurması, Hazar Havzası’nın enerji kaynaklarına olan yakınlığı, Orta Asya”ya ve genişletilmiş Orta Doğu”ya açılan kapılardan en birisi olması, çok zengin bir ekosisteme sahip olması gibi siyasi, ekonomik ve farklı çevresel zenginlikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle de uluslararası ilişkilerde ve küresel güvenlik bağlamında önemi her geçen gün artmaktadır.

Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için çok önemli bir yaşam kaynağı olan ve sayısız imkânlar sunan Karadeniz’in çevre güvenliğinin korunması ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda, son yıllarda artan bir uluslararası hassasiyetin oluştuğu gözlenmektedir.

Karadeniz, deniz çevresinin kirliliğinin önlenmesi ve canlı kaynaklarının korunması maksadıyla 21 Nisan 1992”de Bükreş”te kabul edilen Karadeniz”in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Karadeniz’e kıyıdaş ülkeden akit tarafların icra organı niteliğinde her bir temsilcinin yer aldığı, Karadeniz Komisyonu tarafından yürütülmekte olup, ülkeler arasındaki koordinasyon Karadeniz Daimi Sekreteryası tarafından yapılmaktadır.

Türkiye, Karadeniz Komisyonuna ve Daimi Sekreterya’ya ev sahipliği yapmaktadır.

Karadeniz’in kirliliğine karşı çevre hareketlerine ivme kazandıran “Odessa Deklarasyonu (1993)” ve 30-31 ekim 1996 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Bakanlar Konferansı’nda Karadeniz ekosisteminin rehabilite edilmesi, korunması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan politika ve eylemleri ihtiva eden “Karadeniz’in korunması ve iyileştirilmesi stratejik eylem planı (1996)” kabul edilmiş; ülkeler yapacakları çalışmalara ilişkin bir yol haritası belirlemişlerdir.

Bu kabul ile birlikte 31 Ekim tarihi “Uluslararası Karadeniz Günü” olarak ilan edilmiştir.

1992 yılında imzalanan Bükreş sözleşmesi kapsamında taraflarca yapılan çalışmalar, işbirliği ve bu konuda gösterilen gayretler takdire şayandır.

Ülkelerin Bükreş Sözleşmesi ve eylem planları kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve işbirliği içerisinde olması; kirliliğin giderilmesi ve deniz çevresinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak, Karadeniz’in kirliliği ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili yapılacak faaliyetlere büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, özellikle son yıllarda Bakanlığımız, Bükreş sözleşmesi gibi taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden ve ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek ve Karadeniz ekosistemini korumak için bir çok faaliyeti hayata geçirmeye başlamış ve ilgili bir çok çalışmayı da planlamaktadır.

Bükreş Sözleşmesi kapsamında ülkemizde;

• Deniz kirliliğini önlemek amacıyla; 69 noktada kirlilik izlemesi yapılmaktadır, Karadeniz Bölgesi’nde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bartın ve Kastamonu İllerinde 1 limanda, Zonguldak İlinde 2, Ordu ve Samsun İllerinde 3 limanda olmak üzere toplam 13 adet lisanslı atık kabul tesisi bulunmaktadır. Samsun ve Ordu’da 2 adet atık alım gemisi bulunmaktadır. 12 kıyı tesisinin muafiyet belgesi vardır. Karadeniz’e gelen gemilerin % 95’i Bakanlığımızca belgelendirilen limanlara gelmektedir. Gemi ve kıyı tesislerinin neden olabileceği kazalara müdahale amacıyla; 2 tanesi Karadeniz’de olmak üzere; 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı hazırlanmıştır ve çevre denetimleri etkin bir şekilde yapılmaktadır.

• Atıksu yönetimi ile ilgili olarak, Giresun, Trabzon, Karabük, Düzce, Adapazarı atıksu arıtma tesisleri tamamlanmış olup; bölgede yer alan 11 ile ait atıksu artıma tesisinin fizibilite, ihale ve inşa işleri devam etmekte;

• Atık yönetimi ile ilgili olarak; Samsun, Bayburt, Bolu, Sinop, Trabzon-Rize katı atık sahaları tamamlanmış olup; 5 ile ait katı atık sahası yer seçimi ve inşa aşamasındadır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak geçtiğimiz yıl içerisinde bölge illerine toplam 84.605.189 TL çevresel yatırımlar ve yerel yönetimlere yapılan yardımlar da kullanılmak üzere aktarılmıştır.

2010 yılında 31 Ekim Karadeniz Günü kutlamaları Trabzon’da uluslararası ve ulusal kurum, kuruluşların katılımı ile Bakanlığım koordinasyonunda yapılmış olup,  bu sene kutlamalar ise Ukrayna da düzenlenmektedir.Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Bakanlığım adına Karadeniz deniz ve çevresi kirliliğinin önlenmesi için verdikleri katkıdan dolayı ilgili ülkelere, Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası’na, uluslararası organizasyon ve sivil toplum örgütlerine, belediyelere, üniversitelere, ilgili tüm kurum-kuruluşlara teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.

Herkesin Karadeniz günü kutlu olsun.

Erdoğan BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/bakan-erdogan-bayraktar-in-31-ekim-karadeniz-gunu-kutlama-mesaji-haber-102

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir