Bakanlığımız Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının Görev Dağılımı

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanun”un 22 nci maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin ilgili maddelerinde Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Söz konusu mevzuat ile Müsteşar, Bakanlığa ait görevlerin yürütülmesinde Bakan”a karşı sorumlu ve onun emrinde olup, bu görev ve hizmetlerin en uygun şekilde yerine getirilmesi için Bakanlığın bütün birim ve kuruluşlarına talimat ve emir verebilmektedir. Müsteşar Yardımcılarının da Müsteşarın sorumluluğunda olan görevlerin ifasında ve birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, kendisine yardımcı olmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızca yapılacak her türlü çalışmaları ve Bakanlık Makamınca verilecek görevlerle birlikte 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde; Müsteşar Yardımcıları, aşağıda belirtilen iş bölümü gereğince kendi görev alanlarına giren hizmet ve birimlerden Müsteşara karşı sorumlu olarak ve onun emir ve talimatları doğrultusunda görev yapacaklardır.

Görev dağılımı için tıklayınız

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/bakanligimiz-mustesar-ve-mustesar-yardimcilarinin-gorev-dagilimi-haber-2

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir