Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlandı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu�nun 41 inci maddesi ve ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar �er�evesinde hazırlanan Bayındırlık ve İsk�n Bakanlığı 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Bakanlığımız Müsteşarı Ş. Önder KIRAÇ tarafından Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı�na sunulmuştur.

Bayındırlık ve İsk�n Bakanlığı 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu;  Bakanlıkla İlgili Genel Bilgiler, Ama�lar ve Hedefler, Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi olmak üzere başlıca dört ana başlıktan oluşmaktadır.

Birinci bölümde; Bakanlığa ait �eşitli bilgiler, görev yetki ve sorumluluklar,  fiziksel ve kurumsal yapı, beşeri kaynaklar ile Bakanlığı oluşturan birimlerin görev ve yetkileri a�ıklanmıştır.

İdare Faaliyet Raporu�nun ikinci bölümünde Bakanlığın temel ilkeleri, ama� ve hedefleri ile genel politika ve öncelikleri yer almıştır.

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı ü�üncü bölümde de 2010 Yılında Bayındırlık ve İsk�n Bakanlığı�na tahsis edilen büt�enin ve diğer mali kaynakların uygulama sonu�ları ve temel mali göstergelerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, Bakanlık birimlerince yürütülen faaliyetler ve projeler konusunda bilgilere yer verilmiştir.

Raporun dördüncü bölümünde ise Bayındırlık ve İsk�n Bakanlığı�nın kurumsal kabiliyet ve kapasitesi değerlendirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

2010 Yılı İdari Faaliyet Raporuna erişmek i�in tıklayınız.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/bayindirlik-ve-iskan-bakanligi-2010-yili-idare-faaliyet-raporu-hazirlandi-haber-156

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir