BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMAK ÜZERE ÜNİVERSİTELER İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMAK ÜZERE

ÜNİVERSİTELER İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI

İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR

“Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 10 Mart 2005 tarihli toplantısında alınan 2005/5 No’lu “Kamu kuruluşlarının Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal düzeyde Ar-Ge talebi oluşturmak” amaçlı kararı doğrultusunda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca hazırlanan Kamu Araştırma Programı teklifi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir.

BİKAP (Bayındırlık ve İskân Kamu Araştırma Programı) kapsamında; Planlama, Mevzuat, Kıyı Alanları, Kentleşme, Kırsal Alanlar, Altyapı, Yapı ve Eğitim proje havuzları yer almaktadır.

Diğer taraftan, “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Ve Eylem Planı (2010–2023)” Yüksek Planlama Kurulunda Kabul Edilerek, 4 Kasım 2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanmıştır.

2011  Yılında, BİKAP Programı kapsamında; Bakanlığımızın stratejik amaç ve
hedefleri ile uyumlu ve aşağıda sıralanmakta olan proje önerileri öncelikli olmak
üzere, varsa diğer proje havuzlarında da yer alan öneri projeler ile ilgili teklif dosyaları
2011 Yılı Ocak ayı içerisinde Bakanlığımıza sunulmuş ve Bakanlığımız tarafından
TÜBİTAK’a gönderilmiştir. 2011 Yılı için temmuz döneminde de TÜBİTAK’a
başvurulabilecektir.

2012 Yılı ve sonraki yıllar için, Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-
2023) ile Bayındırlık ve İskân Kamu Araştırma Programında yer alan konu
başlıklarıyla ilgilenen üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının proje önerileri ile ilgili
olarak, ilgisine göre ve süresi içerisinde, Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama
Genel Müdürlüğü ve/veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmaları
gerekmektedir.

KENTGES ile BİKAP belgelerine ilişkin ayrıntılı bilgilere www.bayindirlik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/bayindirlik-ve-iskan-bakanligi-arastirma-projeleri-hazirlamak-uzere-universiteler-ile-kamu-kurum-ve-kuruluslarini-isbirligine-davet-ediyor-haber-207

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir