Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlığı konusunda; işlemlerinizi mevzuata uygunluk noktasında pratik ve ivedi bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında olan başlıca çalışmalar;

1. Çevresel Ön Durum Tespiti
Tüm işletme proseslerinin çevreye etkiler açısında incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime raporlanması

2. Atık Yönetim Planının hazırlanması
Bir yıl boyunca izlenerek kayıtlar tutulması ve 1 yılın sonunda 3 yıllık “Atık Yönetim Planı” oluşturularak valiliğe bildirim yapılması (Valiliğe bildirilmesi zorunludur)

3. Atık Beyan Formlarının Hazırlanması
Her yıl Şubat ayına kadar Çevre İl Müdürlüğü’ne verilmesi (Zorunludur)

4. İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve Takibi

5. Atık Bertaraf Yöntemlerinin ve Firmalarının Belirlenmesinde Teknik Destek Verilmesi

6. Periyodik Denetimlerinin Yapılması ve Raporlanması
İşyeri Çevre Mevzuatları açısından periyodik olarak denetlenir ve raporlama yapılır.

7. Çevresel Acil Durum Planlarının Oluşturulması

8. Acil Durum Tatbikatının Yapılması
Periyodik olarak sızıntı ve dökülmeye ilişkin tatbikat yapılır ve raporlandırılır.

9. Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi
Bu bağlamda verilen eğitimler:
Çevre Bilinci Eğitimi,
Atık Yönetimi Eğitimi,
Çevre Mevzuatı Bilinçlendirme Eğitimi,
Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,
Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri,
Çevresel Kazaların Araştırılması, Önleme ve Müdahale Yöntemleri vb.

10. Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Atık Yönetimi Prosedürleri oluşturulur.

11. Atık Azaltma Teknolojileri Konusunda Teknik Destek Verilmesi

12. Atık Envanterinin Oluşturulması

13. Tehlikeli Atık Alanlarının Oluşturulmasında Teknik Destek Verilmesi

14. Atık Analizlerinin Yaptırılması

15. Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Firmanın Bilgilendirilmesi