Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Başlatıldı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2013�2017 STRATEİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bakanlığımızın; 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile faaliyetlerine başlamasıyla birlikte ilk kurumsal stratejik planını 31.03.2012 tarihine kadar hazırlaması gerekmektedir.

Bu kapsamda; Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan �Kamuİdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ� kapsamında belirlenen takvime uygun olarak taslak planın hazırlanması ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi istenilmektedir.

Anılan Tebliğ hükümleri gereğince; Bakanlığımızın 2013�2017 yıllarını kapsayacak stratejik planının hazırlıklarına başlanılmış olup, bu �er�evede; �Stratejik Plan Hazırlık Programı�nın kabulü, �alışmaların tüm Bakanlık birimlerinin katılımıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda ve �Hazırlık Programı� ile ekleri kapsamında yürütülmesi, stratejik plan �alışmalarını yönlendirmek üzere Hazırlık Programı eki �Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu�nun belirtilen yöneticilerden oluşturulması, Bakanlığımız hizmet birimlerince �Stratejik Plan Çalışma Grubu� i�erisinde yer alacak personel isimlerinin belirlenerek Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi ve �Stratejik Plan Hazırlama Takvimi�ne göre 31.03.2012 tarihine kadar Taslak Stratejik Planın tamamlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi, hususları 24.8.2011 tarihli ve 2301 sayılı Bakanlık Makamının olurları ile uygun görülmüştür.

Çalışmaları sevk ve koordine etmek üzere kurulan �Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu� ilk toplantısını 19.09.2011 tarihinde yapmış ve birimlerin konuya ilişkin hassasiyet göstererek �alışmaları yürütmeleri istenilmiştir. Stratejik Plan Çalışma Grubu ise birimlerle birlikte ilk toplantılarını aynı hafta i�erisinde yaparak durum analizi �alışmalarına başlamışlardır.

Plan �alışmaları en üst düzeyde katılımı esas alan bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bakanlık web ana sayfası üzerinde yer alan bir bağlantı ile paydaş analizleri anket formunun internet vasıtasıyla doldurulması hedeflenmiş olup, bu şekilde yaklaşık 700 ayrı dış paydaş adresine ve merkez/yerel tüm bakanlık hizmet birimleri ve personeline ulaşılması planlanmaktadır. Aynı şekilde plan sürecinin her aşaması ayrıntılı şekilde web sayfasında yer alan bağlantıda bulunacak ve tüm paydaşlar bilgilendirilecektir.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-2013-2017-stratejik-plan-hazirlik-calismalari-baslatildi-haber-101

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir