Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı Öncesi Çok Önemli Uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin kontrol altına alınarak toplum ve çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için tedbirler alındı.

Bakanlık; denetim ekipleri ve oluşturulacak komisyon üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Bakanlık, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını isterken, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin alo 181 hatlı telefona ihbar edilmesini istedi.

Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak. Kurban atık ve artıkları belediyeler tarafından toplanacak.

 

Belediyelerin Gösterdiği Yerlerin Dışında Kurban Satışı Yapmak ve Kurban Kesmek Yasak

2872 sayılı Çevre Kanunu 20. maddesi gereğince;

– Park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 186 TL,

– Konutlarda atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için 1.157 TL,

– Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren işletmelere  ise 46.501 TL idari para cezası uygulanacak.

 

Kurban Kesim Yerinin Özellikleri

Bakanlığın uyarıları doğrultusunda büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kurbanlık satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alması gerekiyor:

– Belediyeler, kurban alanlarında, su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru gibi altyapıları hazırlamalı,

– Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesi sağlanmalı,

– Kesim yerlerinde tazyikli suyla yıkanma imkanı bulunmalı,

– Ayrıca  kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile komisyonların belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmelidir.

 

Kesimhaneden Çıkan Atıkların Bertarafı

– Kesimden çıkan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulmalı,

– Gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınmalı,

– Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanıp ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalı,

– Her günün sonunda kesim yerleri dezenfekte edilmeli,

– Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteyner bulundurmalı,

– Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamalı, kan izi kalmayacak şekilde temizlenmeli ve  gerektiğinde kireçlenmeli,

– Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbirler alınmalıdır.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-ndan-kurban-bayrami-oncesi-cok-onemli-uyari-haber-20111

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir