Dalyan’daki Tekneler Çevre Dostu Teknelere Dönüşüyor

DALYAN�DAKİ TEKNELER ÇEVRE DOSTU TEKNELERE DÖNÜŞÜYOR

 

Dalyan�da mazot kirliliğine neden olan tekneler, proje kapsamında �evre dostu teknelere dönüştürülüyor.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı öncülüğünde yürütülen �Yenilenebilir Kaynaklı Elektrik Motorlu Tekne Sistemi Projesi kapsamında, Dalyan Kanalları üzerinde i�ten yanmalı, yüksek emisyon oranlı, fosil yakıtla �alıştırılan gezi teknelerinin motorları, �evre dostu elektrikli motorlu sisteme dönüştürülüyor.

 

�Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi� sınırları i�erisinde yer alan Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları; zengin biyolojik �eşitliliği ve hassas ekosisteme sahip kanal ve lagünlerle, doğal olarak denizle buluşan ve dünyada ender rastlanan 7 gölden birisidir.              

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığımızca, bölgede bir�ok araştırma, koruma ve izleme faaliyeti yürütülmektedir. Bunun sonucu olarak söz konusu alan, İngiliz The Times Dergisi tarafından 2008 yılında İztuzu Kumsalı, Kaya Mezarları ve Kaunos Antik Kenti ile birlikte �Avrupa�nın En İyi Korunan A�ık Alanı� olarak tescil edilmiştir.

 

Bölge, 2010 yılında 800 bin turisti ağırlamıştır. Bu sayının 2011�de 1 milyona �ıkması beklenmektedir. Bu eşsiz güzellikleri görmek isteyen bölge ziyaret�ilerinin �oğunluğu kanallarda seyreden ve yöre halkının da önemli bir gelir kaynağı olan gezi teknelerini kullanmaktadır. Yöre halkının aynı zamanda ge�im kaynağına dönüşen bu tekne gezilerini bölgenin hassas ekolojik dengesine ve doğal güzelliğine zarar vermeden yürütmek i�in ÖÇKK Başkanlığımızca derhal bir �alışma başlatılmış ve öncelik �ıkma motorlara bir alternatif oluşturulmasına verilmiştir. Turistlerin bölgede yapacağı gezilerin sessiz teknelerle yapılabilmesi i�in özel bir akü firması tarafından proje geliştirilmiş ve aküyle �alışan yeni bir tekne imalatı gündeme gelmiştir.

 

Yapılan tetkikler sonucunda göl ve kanal sisteminde; 359�u ticari, 34�ü balık�ı ve 98 i ise özel olmak üzere toplam 491 kayıtlı tekne bulunduğu ortaya �ıkmıştır.  Bu olumsuzluğun giderilmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla Kurumumuz;  ekonomik, turistik ve vazge�ilemez bir aktivite olan tekne turlarının, sürdürülebilir bir turizm perspektifiyle uyum i�inde olması i�in �DALYAN KORUMA ALANI SIFIR SALINIMLI ULAŞIMI� projesini hayata ge�irmek i�in �alışmalar başlatmıştır.

 

                Bu kapsamda;

�             Kurum destekleri ile Bir Çözüm Olanağı Olan Elektrikli Motor; İnci Akü tarafından geliştirilen, gücünü aküden alan elektrikli dönüşüm motor ile sıfır emisyonlu, sessiz ve yağ- mazot i�eren sintine sızıntısına yol a�mayan başlıca olumsuz faktörleri ortadan kaldırarak, bölgedeki turizm faaliyetini herkes i�in sürdürülebilir kılacaktır.

�             İnci Akü�nün ARGE �alışmalarını ger�ekleştirdiği ve patentini aldığı elektrikli motor tahrik sistemi ile Kurumumuz liderliğinde, ICHET ( BM Uluslararası Hidrojen enerji Kuruluşu), Dalyan Tekne Kooperatifi ile birlikte 2 yılda tamamlanan �Dalyan Koruma Alanı Sıfır Salımlı Deniz Ulaşımı� projesinin ilk prototipi 2008 yılında �İnci Akü� teknesi ile, ikinci prototip ise revize edilerek 2010yılında atık sıvı bırakmayan, egzoz gazı üretmeyen, 4 kat daha sessiz �Caretta Bot� ismiyle hayata ge�irilmiştir.

 

�             Ekonomik maliyetler a�ısından hesaplandığında; Beher teknenin �ıplak dönüşüm maliyeti yaklaşık 30 bin TL ve Teknelerin sezonluk kazancının 12 bin TL olduğu hesaplanmıştır. İlk aşamada, faaliyet gösteren yaklaşık 280 tur teknesinin motor dönüşümü ve şarj istasyonu kurulumu i�in tahmini maliyet: 8,5 Milyon TL olarak hesap edimli ve �özüm olarak sponsor olanakları ve uygun kredi temin etmektir. Bunun yanı sıra Tekne sahipleri (kooperatif ve münferit) ve talep sahibi turizm aktörlerini (acenteler, rehberler) ikna edilebilmek i�in uygun ortam oluşturmaktır.

 

Bu Proje ile hedefimiz şudur;

�             2011 yılı i�inde 20 teknenin dönüşümünü i�eren pilot uygulamayla tekne sahiplerinin ve tüm paydaşların motivasyonunu artırmak. 

�             Yasal mevzuatın en ge� 2012 yılı sonuna kadar dönüşümü teşvik edecek hale getirilmesi i�in gerekli yasal zeminin oluşturulması.

�             2014 sonuna kadar kooperatif üyesi tüm tekneleri,  kredi ve sponsorluklar ile dönüşümlerini tamamlamak.

�             2016 sonuna kadar Dalyan�da yoğun olarak kullanılan tüm gezi teknelerinin motorlarının �evre dostu motorlara dönüştürülmesini sağlamak.

 

DALYAN�DA EKOSİSTEM MUHAFAZA EDİLECEK

 

�             Bununla birlikte Köyceğiz-dalyan özel �evre koruma bölgesinin hassas biyolojik �eşitlilik ve ekosisteminin muhafazası amacıyla;

o             Bölgenin kıyı ve denizalanı hassas tür ve habitatlarının tespitine yönelik biyolojik �eşitlilik araştırma �alışması 2010 yılında tamamlanmıştır,

o             Köyceğiz ve Dalyan�ın atık su arıtma tesisleri 2003 yılında Kurumumuz tarafından yaptırılarak hizmete girmiştir,

o             Teknelerden kaynaklanan pis suyun bertarafı i�in kıyıda atık alım üniteleri yaptırılmıştır,

o             2011 yılı i�inde bölgede yer alan göl, dere ve deniz ortamındaki 14 noktadan alınan numunelerden aylık periyotlarla su analizler yapılmaktadır,

o             Ayrıca Dalyan Kanallarında tekne trafiğinin düzenlenmesi i�in hazırlanan Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında �alışacak Taşıma Ara�ları Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Dalyan Kanalları İdari Kurulunun 26.01.2010 tarihli toplantısında kanallarda �alışan teknelerin akü ve elektrikli sisteme ge�iş konusunda �alışmaların yapılması karara bağlanmıştır. Kanallarda �alışan tekneler, İdari Kurul Muayene Komisyonu tarafından titizlikle denetlenmektedir.

 

Görüldüğü gibi �Dalyan Yaşasın� adına Bakanlığımız ve ÖÇK Kurumumuz özel ve hassas �alışmalarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Yazınızda özellikle vurgu yaptığınız �Çıkma Motorlu� tekneler proje kapsamında ��evre dostu teknelere� dönüşecektir. Dalyan�ın ve Ülkemizin korunmakta hassasiyet gösterdiğimiz 14 Özel Çevre alanının doğal ve ekolojik varlığıyla gelecek nesillere aktarımı hususunda ger�ekleştirilen her yeni adımı kamuoyuyla paylaşacağımızı bilmenizi istiyoruz.

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/dalyan-daki-tekneler-cevre-dostu-teknelere-donusuyor-haber-223

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir