E-Plan Otomasyon Sistemi Çalıştayı Müsteşar Öztürk’ün Katılımıyla Gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 20 Ağustos 2015 tarihinde “e-Plan Otomasyon Sistemi Projesi” ile ilgili yapılan çalıştaya katıldı.

Çalıştayda konuşan Müsteşar Öztürk, “Yönetimin temel kaynağı bilgidir. Bilgi ise anlamak için gerekli çabanın gösterilmesiyle yani analizlerle elde edilir.” dedi.

 Kentsel yönetimin mekansal analizlere dayandığını belirten Müsteşar Öztürk, “Yönetilmesi giderek daha zorlaşan kentlerimizde çevrenin korunması, kaynakların düzgün kullanılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için akılcı stratejiler geliştirilmelidir.” şeklinde konuştu.

Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kentleri akıllı kentlere dönüştürmek ve akılcı yönetimler sağlamak için öncelikli olarak kentlerin bugününün bilinmesi gerektiğini ve kent için yapılan planlamayı ve gelecek kurgusunu günün değişen koşullarına göre yeniden revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

Müsteşar Öztürk, çalıştayda değerlendirmesi yapılan “e-Plan Otomasyon Sistemi Projesi”nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının akıllı kentlerin oluşturulmasına dönük uzun soluklu projeler konsepti içinde yer aldığını ve mekansal planlama süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayarak katılımcı ve şeffaf planlama süreçlerine hizmet edeceğini söyledi. Mustafa Öztürk, “e-Plan Otomasyon Sistemi Projesi”nin en önemli özelliğinin ise “Türkiye’nin mekansal planlama profilini ortaya koyacak olmasıdır” dedi.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, kentsel gelişimi ve dönüşümü, bilgi ve iletişim teknolojisi destekli yenilikçi çözümler ile bütünleşecek şekilde sağlamak için Akıllı Kentler Stratejisini hazırladığını ifade eden Müsteşar Öztürk, “Kentsel dönüşüm projeleri yenilikçi ve katma değer oluşturan bir yaklaşımla yaygınlaştırılmaktadır. Bu çerçevede, çevreye duyarlı ve yüksek teknoloji kullanılan akıllı ve yeşil binaları içeren projelendirmeler yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Yaşayan bir organizma niteliğindeki kentin çürümemesi, çökmemesi ve çevresi ile bütün olarak yaşamına devam etmesi gerektiğinin altını çizen Müsteşar Mustafa Öztürk, “Bakanlığımızın atık yönetimi, çevre izleme sistemleri ve kirlilik yönetimi ile ilgili projeleri, uygulamaları ve çalışmaları akıllı çevrenin oluşturulmasına hizmet etmektedir.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı” ile uyumlu “Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı” belirlendiğini kaydeden Müsteşar Öztürk, Enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre ile ilgili akıllı uygulamaları içeren standardın kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmasının akıllı kentlere dönüşüm sürecini hızlandıracağını ifade etti.

“Kentlerimizin mevcut durumunu analiz etmek, geleceğini planlamak ve yönetimini iyileştirmek için “Bulut Kent Bilgi Sistemi”ni kuruyoruz.” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“İmar, ruhsat, numarataj, planlama, yer bilimsel etüt ve deprem risk tahmin modüllerinin yer aldığı yazılım geliştirme sürecimizi tamamlıyoruz. Yerel yönetimlerimizin ihtiyaç duyduğu diğer modülleri de zaman içinde geliştirerek bütünleşik bir sistem oluşturacağız. Elazığ, Ardahan ve Kayseri-Talas Belediyeleri ile Kırşehir il bütününde yürüttüğümüz pilot çalışma kapsamında veri toplama çalışmalarını tamamladık. Çalışmayı ülkemiz bütünde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Akıllı kentlerin oluşturulması için gerekli verinin gerçek dünyadakine eşdeğer şekilde toplanmasında ve analiz edilmesine hizmet etmek üzere Akıllı Kent Veri Modelini hazırlıyoruz.

Son olarak şunu ifade etmek isterim ki akıllı kentlerin en temel unsuru akıllı yönetimdir. Hem bireyin hem de devletin akıllı uygulamalarının bütününden akıllı yaşam, akıllı kent oluşur. Bu çalıştay da ortak akıl ile hareket etmeyi sağlamak üzere düzenlenmiş bir akıllı yönetim eylemidir. Bu çerçevede katılımlarınız ve sağlayacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederim. “

 

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/e-plan-otomasyon-sistemi-calistayi-mustesar-ozturk-un-katilimiyla-gerceklesti-haber-19867

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir