Gediz Havzasının Temizlenmesi İçin Yol Haritası Belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Gediz Havzasında kirliliğin önlenmesi çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi. Kirliliğin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin tespiti ve mevcut su kalitesinin ortaya konulması amacıyla 2012 yılından beri yürütülen Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı kapsamında, Gediz Havzasının mevcut durumu ortaya çıkarıldı. Sonuçların ilgililerle paylaşılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Manisa İlinde bir çalıştay düzenlendi. 

Bakanlıkça yürütülen izleme çalışmalarından elde edilen verilerin kirlilik önleme faaliyetleri ve planlanan yatırım projeleri ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla 19.10.2015 tarihinde Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Manisa Valisi Manisa Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Sn. M.Mustafa SATILMIŞ, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Recep AKDENİZ ve İLBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet GÜRBÜZ’ün katılımı ile Manisa İli Manisa Oranize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda  “Gediz Havzası Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.  Çalıştaya Havzada yer alan belediye başkanlıkları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizden üst düzey temsilciler katılım sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sn. Halil MEMİŞ, Müsteşarımız Sn. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve Manisa Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ’ın yaptığı açılış konuşmalarının ardından Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı tarafından 2012 yılından beri yürütülen Gediz Havzası Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Sonuçları katılımcılara aktarıldı. Devamında izleme sonuçları ışığında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı” ve İLBANK A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından havzada yapılan yatırımlar anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ülkemiz tarımsal üretiminin %10’unun gerçekleştiği Gediz Havzasına Bakanlık olarak büyük önem verildiğine vurgu yaparak, havzadaki suyun tarımda kullanılması nedeniyle, kalitesinin artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların da artarak devam edeceğini belirtti.

Bu amaçla Su Çerçeve Direktifi ve Ulusal Mevzuatımıza uygun bir şekilde gerekli kirlilik izleme çalışmalarına Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri aralıksız devam edildiği, su kalitesinin iyileştirilmesi adına yapılması gereken çalışmaların ilk basamağı olan kirlilik izleme çalışmaları neticesinde; artık havzadaki su kalitesinin, havzadaki baskı unsurlarının ve sıcak noktaların tespit edildiğini ifade eden Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK bundan sonra kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalara hız verileceğini söyledi. Yapılan izleme çalışmaları ışığında hazırlanan Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı hakkında bilgi veren ve Gediz Havzasında 16 noktada yürütülen izleme çalışmalarının sonucuna göre Gediz Nehri’nin IV. Sınıf su kalitesinde yer aldığını belirten Müsteşarımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Öztürk Eylem Planı’nın uygulanması ile havzanın II. Sınıf su kalitesine iyileştirileceğini belirtti. Bu hedefe ulaşılabilmesi için sorumlu tüm kurum ve kuruluşların elbirliği ile üstüne düşen görevleri yapmaları gerektiğini, Bakanlık olarak bu noktada her türlü katkıya hazır olunduğunu vurguladı.

Ayrıca izleme sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda havzadaki kirliliğin en önemli kaynaklarından birinin de tarımsal faaliyetler olduğu, tarımda mutlaka kontrolsüz bir şekilde gübre kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlığımız tarafından hazırlanan Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planına göre, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde havzanın durumunun göz önüne alınarak sanayi tesisleri için belirlenen deşaj limitlerinde kısıtlamaya gidilmesi ve havzaya deşaj yapan atıksu arıtma tesislerinin çıkışlarının, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde belirtilen 10.000 m3/gün kapasite şartına bakılmaksızın Bakanlığımız tarafından online izleme sistemine bağlanması çalışmalarına başlanması kararlaştırıldı.

Manisa Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ ise Gediz Havzasının iyileşmesine yönelik bir yol haritası ortaya koyduklarını belirterek,  atıksu arıtma tesislerinin durumu ve yol haritası hakkında bilgi verdi.

 

 

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/gediz-havzasinin-temizlenmesi-icin-yol-haritasi-belirlendi-haber-20489

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir