Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi Kapanış Toplantısı

2010K100030 proje numarası ile 2010 yılında Devlet Yatırım Programında yer alan Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi alt bileşenlerinden olan İzmir Temiz Hava Merkezine bağlı; İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın illeri ile Erzurum Temiz Hava Merkezine bağlı; Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde Kasım 2012 tarihinde başlanan ve Alka Çevre Laboratuvarı ile yürütülen hava kalitesi ön değerlendirme projesi tamamlanmıştır. Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı, İl Müdürlüklerimiz, İllerde bulunan Üniversitelerin Öğretim Üyeleri, Büyükşehir ve Belediye Başkanlığı Temsilcileri, Organize Sanayii Bölgesi Temsilcileri, Proje Yürütücüsü ALKA Çevre Laboratuvar Temsilcileri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Proje Koordinatörü Doç Dr. Alper ÜNAL’ın katılımı ile 06.05.2014 tarihinde İzmir THM’lerine bağlı illerin değerlendirilmesi için İzmir’de, 09.05.2014 tarihinde ise Erzurum THM’lerine bağlı illerin durumlarını değerlendirmek için Erzurum’da proje kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamındaki her bir Temiz Hava Merkezine bağlı iller bazında;
• Kaynak envanteri (ısınma, sanayi ve ulaşım) toplanarak SO2, NO2, CO ve VOC kirletici parametreleri için emisyon yükleri hesaplanmıştır.
• EMEP verileri kullanılarak her bir bölgenin emisyon modeli çalıştırılmıştır.
• Projede hesaplanan emisyon yükleri kullanılarak EMEP verilerinde göre emisyon modeli yeniden çalıştırılmıştır.
• Büyük ölçekte CMAQ kirlilik dağılım modelli çalıştırılarak kirlilik taşınımları değerlendirilmiştir.
• Kirlilik taşınımları ve emisyon modelinde elde edilen sonuçlar değerlendirilerek il bazında belirlenen örnekleme noktaları saha çalışmaları ile nihaileştirilmiştir.
• Örnekleme noktalarında; pasif yöntemle (SO2, NOx, O3, BTEX, H2S, HCI ve HF parametreleri ) her mevsim 30 günlük, aktif yöntemle (CO, PM10 ,PM2.5 ve PM10 fraksiyonundaki toplam içerikte; As, Ni, Cd, Pb, B(a)P’ne PM2.5’da ise As, Ni, Cd, Pb) her mevsim 15 günlük periyotlarda saha örneklemesi yapılmıştır.
• Her bir ilde mevcut istasyon sonuçları ile proje sürecinde yapılan aktif ve pasif örnekleme sonuçları istatistiksel olarak . analiz edilmiştir.
• CMAQ, iklim meteorolojik model üst ölçekli çalıştırılarak ülke genelinde kirlilik dağılımları incelenmiştir.
• Yapılan değerlendirme (ölçüm, analiz, model) sonuçları HKDY Yönetmeliği’nde getirilen esaslar doğrultusunda incelenerek mevcut istasyon yerleri ile her bir ilde kurulacak istasyonların sayısı, tipleri ve ölçülecek parametreler belirlenmiştir.
• Proje kapsamında yapılan tüm değerlendirme sonuçları katılımcılarla paylaşılmış olup, her bir temiz hava merkezi bazında hazırlanarak kitapçıklarla ilgili birimlerin bilgisine sunulacaktır. 
 
Ön Değerlendirme Sunumu için tıklayınız.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/hava-kalitesi-on-degerlendirme-projesi-kapanis-toplantisi-haber-13116

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir