Hollanda İle Yapılan G2g Projesi Kapsamında Seveso Denetçileri Temel Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Türkiye’de 1999 yılında yaşanan deprem felaketi ve deprem etkisiyle gerçeklesen endüstriyel kazalar, doğal ve teknolojik afetlerin kontrolü ve yönetimi ile ilgili endişeleri gündeme getirdi. Türkiye’de AB çevre müktesebatı kapsamında büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili Seveso II Direktifi’nin gereksinimlerini karşılayan bir mevzuat olarak 2004-2006 yılları arasında “Türkiye’de Seveso-II Direktifinin Uyumlaştırılması Projesi” gerçekleştirilmiş ve proje çıktısı olarak “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik’in Denetimler maddesi için yürürlük tarihi, 31 Temmuz 2012 tarih ve 28370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1 Ocak 2014’e uzatılmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince denetimler başlayacak olup, gerek yönetmeliğin uygulanması, gerekse yönetmelik kapsamındaki kuruluşların denetimleri hususlarında, kurumsal kapasitenin artırılmasına ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış olup bu çalışmaların ilki olan ve Hollanda Hükümeti ile gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Seveso Denetimleri İçin Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi (G2G Projesi)” Mart 2012’de başlamış olup, 25-29 Haziran 2012 tarihleri ile 12-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Seveso Denetçileri İçin Temel Eğitim, ” başlıklı programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve Seveso kuruluşlarının yoğun olduğu Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ illeri ile birlikte katılım sağlandı. Söz konusu eğitim programının içeriği; Güvenlik Yönetim Sistemi, Güvenlik Raporu Değerlendirmesi, Risk Değerlendirmesi ve Büyük Kaza Önleme Politikası hususları olup, eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/hollanda-ile-yapilan-g2g-projesi-kapsaminda-seveso-denetcileri-temel-egitim-programi-gerceklestirildi-haber-5825

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir