İklim Değişikliği Başmüzakerecimiz, İkincisi Gerçekleştirilen İklim Değişikliği Gayrıresmi Bakanlar Toplantısında Türkiye’yi Temsil Etti

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 9 Nisan 2015 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce başkanlığında gerçekleştirmiş olduğu toplantıda İklim Değişikliği Başmüzakerecisi seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, yurt dışında ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.  

30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı hazırlıkları kapsamında İkinci İklim Değişikliği Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı 6-7 Eylül 2015 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirildi.

İklim değişikliği müzakereleri kapsamında finansman, teknoloji, kapasite geliştirme, uyum ile kayıp ve zarar konularının ele alındığı toplantı, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Laurent FABIUS başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, BMİDÇS taraflarından olan 54 ülke, bakan veya üst düzey yöneticileri tarafından temsil edildi. BMİDÇS İcra Direktörü Christiana FIGUERES ve BMİDÇS Sekretaryası üst düzey yetkilileri ile yeni iklim anlaşması oturumları başkanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Ofisi yetkilileri de toplantıya katılım sağladı.

İklim değişikliğine uyum ile kayıp ve zarar konularının görüşüldüğü oturumda İklim Değişikliği Başmüzakerecesi Birpınar, uyum konusunun sera gazı emisyonlarının azaltımı ile aynı derecede öneme sahip olduğunu, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin sıklıkla görüldüğü bir Akdeniz ülkesi olarak uyumun anlaşmada mutlaka yer alması gerektiğini düşündüğümüzü, ancak iklim değişikliğine uyum konusunda küresel bir uyum hedefi belirlemenin mümkün olmadığını, belirlense bile uygulamanın etkinliğini ölçmek için henüz üzerinde uzlaşmaya varılmış ölçü birimleri ve göstergeler bulunmadığını, bunun yerine kapsamlı bir hedef belirlenebileceğini ve tarafların münferit ve müşterek çabalarının arttırılması gerektiğini ifade etti.

Uygulama araçlarının görüşüldüğü oturumda Birpınar finansman konusunda bütün tarafların kendilerine düşen payı alabileceği bir sistem oluşturulması gerektiğini, bu sistemin Küresel Çevre Fonu gibi mevcut finans araçları üzerinde yapılandırılabileceğini, Yeşil İklim Fonunun gelişmekte olan ekonomilerin erişimine imkan verecek şekilde tasarlanması gerektiğini, azaltım ve uyum arasında finans dengesinin kurulmasının önemini ve Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı döneminde iklim finansmanına ilişkin olarak da çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Teknoloji geliştirme ve transferi konusunda ise Birpınar, teknolojinin azaltım ve uyum faaliyetlerinin güçlendirilmesi için elzem olduğunu, kapsamlı bir teknoloji mekanizmasının yeni rejime dahil edilmesi gerektiğini, bu mekanizmanın Teknoloji İcra Komitesi ve İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı gibi mevcut yapıları esas almasının makul olacağını, teknoloji geliştirme ve transferinin güçlendirilmesi için finansman kaynaklarının hayati öneme sahip olduğunu, bu nedenle teknolojiyi Sözleşmenin finansman mekanizması altındaki kurumlarla ilişkilendirmek gerektiğini belirtti.

Uygulama araçlarının görüşüldüğü oturumun son bölümünde Birpınar, kapasite geliştirme konusunun birçok unsur ile ilişkili olması nedeniyle bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini, tarafların kalkınma öncelikleri doğrultusunda kapasite geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesinin 2015 Anlaşmasının temel unsuru olduğunu, kapasite geliştirme konusunda yeni bir mekanizmaya ihtiyaç bulunmadığını, hali hazırda kapasite geliştirme konusunda bir mekanizma bulunduğunu ve kapsamlı bir gözden geçirme sonucunda mevcut mekanizmanın güçlendirilebileceğini vurguladı..

 

 

 

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/iklim-degisikligi-basmuzakerecimiz-ikincisi-gerceklestirilen-iklim-degisikligi-gayriresmi-bakanlar-toplantisinda-turkiye-yi-temsil-etti-haber-19997

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir