İl Yapı Denetim Komisyonları Hakkında Duyuru

17.08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ncı maddesi ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında “Bu Kanunun uygulanması ile ilgili Bakanlık iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlık merkezinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve illerde İl Yapı Denetim Komisyonları kurulur.” yapılan düzenlemeye istinaden Bakanlığımız bünyesinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu oluşturulmuştur.

Konuya ilişkin olarak Kanun’un değişik 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile bu bağlamda yayımlanmış olan 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelgenin dördüncü maddesi gereği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine “4708 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişikle yapı denetim komisyonu Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları olarak yeniden düzenlenmiş olup; buna istinaden Valiliğiniz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından il müdür yardımcısının başkanlığında, en az şube müdürü seviyesinde bir üye ve konu ile ilgili en az lisans mezunu teknik personel üç üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül edecek olan komisyonun üyeleri ile birer yedeklerinin en geç on gün içinde belirlenerek, görevlendirilmek üzere hem yazı hem de elektronik posta veya faks mesajı ile Merkez Yapı Denetim Komisyonuna teklif edilmesi gerekmektedir.” İl Yapı Denetim Komisyonlarının oluşturulması talimatlandırılmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince oluşturularak Merkez Yapı Denetim Komisyonuna teklif edilen İl Yapı Denetim Komisyon listeleri üzerinde yapılan incelemede uygun görülen 60 il Yapı Denetim Komisyonu (Ek-1) ve uygun bulunmayan 21 İl Yapı Denetim Komisyonu ve gerekçeleri (Ek-2) ekte yer almaktadır.

İlgililere duyrulur.

Ekler:

Ek-1

 Ek-2

 

 

 

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/il-yapi-denetim-komisyonlari-hakkinda-duyuru-haber-103

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir