İmar Kıyı Yapı ve Çevre Uygulamaları İç Anadolu Bölgesel Semineri

Son yıllarda mevzuatta yapılan değişikliklerle kentlerin ve kırsal alanların planlı gelişmesi, fiziksel çevrenin, doğal ve tarihi değerlerin korunması ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde biçimlendirilmesi konusunda, yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) önemli görev ve yetkilerle donatılmışlardır. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, kaynakların verimli şekilde kullanılması, parasal kaynaklar kadar yetişmiş işgücünü de gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede, idari işleyişi düzenleyen mevzuatlarda yapılan değişikliklerin uygulayıcılara iletilerek mesleki anlamda geliştirilmeler, araştırmaya yönlendirilmeleri, imar, kıyı, yapı ve çevre konularında yapılan yasal ve idari düzenlemeler hakkında bilgilendirilmeleri yoluyla mevzuatın ülke genelinde uygulanabilirliğinin ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; “Kıyı Kanunu Uygulamaları, Bütünleşik Kıyı Planlaması ve Bakanlığın Planlama Yetkileri, İmar Mevzuatının Uygulanması, Yeni Yaklaşımlar, CBS Uygulamaları, Kırsal Alan Uygulamaları, Mücavir Alanlar, İl Çevre Düzeni Planları, KENTGES, Yapı Denetimi, Yapı Malzemeleri, Enerji Verimliliği ve Çevre Uygulamaları” konularında 2012 yılında “İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerleri” düzenlenecektir.

Bu seminerlerin ilki Çorum, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat ve Çankırı illerinin katılımı ile 13-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Çorum/ Anitta Otel’de düzenlenecek olup seminere Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri ile ilgili teknik personel; İl Belediyelerinden çevre ve imar konularında görev alan birer Şube Müdürü veya teknik personel; İlçe Belediyelerinden çevre ve imar konularında görev alan birer Şube Müdürü veya teknik personel; İl Özel İdarelerinden çevre ve imar konularında görev alan birer Şube Müdürü veya teknik personel; kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılacaktır.

Not: Otele girişler 12 Temmuz 2012 saat 14.00 itibari ile yapılacaktır.

Seminer programı (çevre grubu) için tıklayınız

Seminer programı (imar grubu) için tıklayınız

 

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/imar-kiyi-yapi-ve-cevre-uygulamalari-ic-anadolu-bolgesel-semineri-haber-133

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir