İSG Danışmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulup, doğru yönetilmesi için en iyi uygulamalarla, işletmenize özel; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde bağımsız denetim ve danışmanlık çalışmaları yapılmaktadır.

Danışmanlık hizmeti kapsamında olan başlıca çalışmalar;

  • İşyerinin incelenmesi ve durum tespiti 
  • İSG kurulunun oluşturulması
  • Acil durum eylem planı hazırlanması 
  • Risk değerlendirme ve raporlama çalışmaları 
  • Eğitimler ve tatbikatlar
  • Dokümantasyon yapısının hazırlanması ve uygulanması 
  • Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi
  • İşyerinde periyodik olarak gözetim yapılması
  • İş kazası ya da meslek hastalıklarının raporlanması
  • Düzeltici önleyici faaliyet raporlarının oluşturulması