Anasayfa / İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekimlerimiz; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında `Çalışma Ortamı Sağlık Gözetimi` yaparak, Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarına yol açabilecek riskleri belirler ve bertaraf edilmeleri için çalışırlar. Risklerin önem derecesine göre gerekirse İSG Kurulunu derhal toplar ve alınan kararlar doğrultusunda risklerin ortadan kaldırılması çalışmalarını destekler/kontrol ederler.

Hizmetin verildiği işyerinde; kantin, yemekhane, yatakhane, kreş, emzirme odaları, soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapar ve ilgililere önerilerde bulunurlar.

İş Sağlığı, Hijyen, Koruyucu Hekimlik ve Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkında çalışmalar yapar, tespitlerde bulunur; İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları kapsamında işyerinde incelemeler yapar ve Risk Değerlendirme çalışmalarına katılır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik esasına göre, iş yerinde verilmesi gereken Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri kapsamında yer alan `Sağlık Konularını` düzenleyerek tüm çalışanlara eğitimler verir.

İşyerinde, sağlığa zararlı Sağlık Risklerini belirler ve bu risklere uygun olarak çalışanların gerekli Sağlık Muayenelerini ve Sağlık Taramalarını yapar.