İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İddiaları Hakkında Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İzmir ili Urla ilçesine ait imar planları ile ilgili Bakanlığımızı suçlayan açıklamaları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesi ile gündeme gelen Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ölçeği ve niteliği gereği genel hakim fonksiyonların belirlendiği ve direkt uygulamaya konu olmayan planlardır. Plan hiyerarşisinde çevre düzeni planlarından sonra gelen alt ölçekli planlarda ise hakim fonksiyon içindeki diğer fonksiyonların dağılımı, sınırları ve yoğunlukları belirlenir. İmar uygulaması yapılması için alt ölçekli planların da yapılıp onaylanması gerekir.

Bu çerçevede Urla ile ilgili olarak;

Çevre düzeni planları yapılırken kurum verileri toplanarak ilgili belediyelerden temin edilen mevzuata uygun olarak onaylanmış olan imar planları meskun alanların ve gelişme alanlarının belirlenebilmesi için kullanılır. Bu durum bir tek Urla için değil planlama alanı sınırı içerisinde yer alan tüm belediyeler için geçerlidir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu öncesinde tarım dışı kullanımı uygun bulunmuş alanlarda, mevzuata uygun olarak hazırlanmış nazım ve uygulama imar planlarının çevre düzeni planının arazi kullanım kararları ile çelişmeyen bölümlerinde var olan nazım ve uygulama imar planlarının yapılaşmaya ve ifraza ilişkin kararlarının geçerli olduğu çevre düzeni planı ile hükme bağlanmıştır.

Urla İlçesi İzmir Merkez Planlama Alt Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çevre düzeni planı üzerinden ölçü alınarak uygulamaya geçilemeyeceği ve kentsel gelişme alanı sınırlarının alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, plan hükümleri ile belirlenen alansal büyüklükleri aşmayacak şekilde değiştirilebileceği ve planlama alt bölgesi planları tamamlanmadan bu alanlar içinde kalan yerleşmelerde yeni imar planı, bu planda öngörülen nüfus yoğunluğunu aşan, nüfus arttırıcı revizyon imar planı ve ilave imar planı yapılamayacağı da çevre düzeni planı uygulama hükümlerinde yer almaktadır.

Dolayısıyla bu bölgede herhangi bir imar uygulaması yapılabilmesi için ilgili idarece planlama alt bölgesi planının bütüncül olarak yapılması gerekmektedir. Kentsel Gelişme Alanı sınırlarının alt bölge planı hazırlanması/revize edilmesi aşamasında ilgili idare olan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun iddiaları 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak olan 1/25000 ölçekli Alt Bölge Çevre Düzeni Planının konusu olup ilgili idarenin kendi tasarrufundadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun basında yer alan açıklamaları gerçeklikten uzak olup uygulamaya esas planlar alt ölçekli planlardır. Çalışmaları devam eden ve henüz onaylanmayan İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan, çevre düzeni planı hükümleri ile yapılması zorunlu tutulmuş olan alt ölçekli çevre düzeni planında sınırlar ve yoğunlukların kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Netice itibariyle, Bakanlığımızca yapılan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, karakteri gereği, genel arazi kullanım kararlarını içeren üst ölçekli fiziki planlardır. Yoğunluğa ilişkin herhangi bir karar içermemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-aziz-kocaoglu-nun-iddialari-hakkinda-aciklama-haber-3

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir