Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi Hibesi Onaylandı

Dünya Bankası; gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin karbon piyasası mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, “Partnership for Market Readiness (PMR)” adıyla yeni bir teknik destek programını hayata geçirmiştir.

Dünya Bankası ile Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan “Piyasaya Hazırlık Teklifi için Hibe Anlaşması Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Çoklu Donör Fonu TF010793 Hibe No’lu Hibe Anlaşması, 6 Ocak 2012 tarihli ve 28165 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu anlaşma ile PMR proje teklif dokümanının hazırlanması için 350 000 Dolar hibe ülkemize tahsis edilmiştir.

Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen PMR faaliyetleri, Hazırlık ve Uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşmakta olup, hâlihazırda hazırlık aşamasında olan ülkemiz, uygulama aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin iş planını, ayrıntılı bütçesini ve ihtiyaç analizini içeren taslak Proje Teklif Belgesini hazırlamıştır. Söz konusu Proje Teklif Dokümanı Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda nihai hale getirilerek, 26-28 Mayıs 2013 tarihinde Barselona’da gerçekleştirilen ve Bakanlığımızın da katılım sağladığı PMR 6. Ortaklık Asamblesi’nde sunulmuştur.

Dünya Bankası, projenin uygulanması için Türkiye’ye verilecek hibe miktarını 3 Milyon Dolar olarak onaylamıştır.

Türkiye, PMR kapsamında sera gazı emisyonlarının İzlemesi, Doğrulanması, Raporlanması (MRV) ve emisyon ticareti mekanizmaları konularında Kapasite Geliştirme ve Pilot Uygulamalar yapacaktır.
 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/karbon-piyasasina-hazirlik-ortakligi-projesi-hibesi-onaylandi-haber-8506

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir