Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürdürülebilir, güvenli, çevreye duyarlı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla, modern mimari teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna sahip ve kentlerin özgün kimliğine sahip çıkan bir anlayış çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Bakanlığımızca, nitelikli kentsel yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için kentsel tasarım rehberlerine yönelik çerçevenin elde edilmesi, katılımcı proje geliştirme süreçleri gibi mekanizmaların uygulanması, bu amaçla merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda dünya örnekleri de gözetilerek ülkemizde kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasına dair önerilerin geliştirilmesi için gerekli altyapının sağlanarak, ilgili idarelere “tasarım rehberi hazırlama yöntemi”nin öğretilmesi amaçlanan “Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi” kapsamında incelenen ülke modelleri ile Türkiye için ortaya konulacak model-tanımlama ile bu model-tanımlamaya uygun Kentsel Tasarım Rehberinin içeriğinin tartışıldığı ilk Çalıştay 21 Mayıs 2016 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumunda gerçekleştirilmiştir. İkinci çalıştay ise, konuya ilişkin tüm aktörlerin (merkezi kurumlar, yerel yönetimler, yatırımcılar, tasarımcılar, paydaşlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler) katılımıyla, ”Türkiye planlama sistemi içerisinde kentsel tasarım rehberlerinin mevzuat ve planlama pratiği içerisinde yer alabileceği önerilerin geliştirilmesi ile planlama mevzuatının bu yönüyle geliştirilmesine ilişkin alternatiflerin sunulması”na yönelik “Arama Konferansı” başlığı altında, 28 Eylül 2016 tarihinde Ankara Hilton Garden Inn Otelde düzenlenmiştir.

Çalıştayın, sabahki oturumunda Açılış Konuşmaları; Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet CEYLAN, Kentsel Tasarım Rehberlerine ilişkin Tematik Sunumu Sayın Prof.Dr. Güzin KONUK, ‘Dünyadaki gelişimin izinde kentsel tasarımın, Türkiye’ye yansıması ve gelişmesine bakış’ konulu sunumuyla Sayın Prof.Dr. Mehmet ÇUBUK (MSGSÜ-Emekli Öğretim Üyesi) tarafından yapılmıştır.

Sunum sonrasında, Sayın Müsteşar Yardımcımız Fatma VARANK tarafından, Sayın Prof.Dr. Mehmet ÇUBUK’a teşekkür plaketi sunulmuştur.

Sayın Prof.Dr. Güzin KONUK modaratörlüğünde yürütülen Çalıştayın, öğleden sonraki oturumunda ise; değerli katılımcıların deneyimleri doğrultusunda Kentsel Tasarım Rehberleri ve Projelerine, Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması ve uygulanması sürecine ve Kentsel tasarım Rehberlerinin mevzuat (kanun, yönetmelik, genelge vb.) içinde ele alınmasına ilişkin önerileri sorulmuş, Çalıştay, görüşler ve tartışmalarla devam etmiştir.

Çalıştaya katılarak bilgi ve deneyimlerini bizler ile paylaşan tüm paydaşlara Bakanlığımız adına teşekkür ederiz.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/kentsel-tasarim-rehberlerinin-hazirlanmasi-haber-65230

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir