Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Sözleşmeli Personel Yazılı Sınavını Kazanan Adayların Dikkatine

 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAZILI SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE
 
Bilindiği üzere, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesine istinaden yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar’a göre (97) adet sözleşmeli personel istihdamı için Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Yazılı Sınav yaptırılacağı duyurulmuş ve yazılı sınav adı geçen Genel Müdürlük tarafından 14/10/2012 tarihinde yapılmış olup, yazılı sınavı kazananların listesine aşağıda yer verilmiştir.
 
SÖZLÜ SINAVIN YAPILACAĞI TARİH BAKANLIĞIMIZ  (http://www.csb.gov.tr) WEB ADRESİNDE AYRICA DUYURULACAKTIR.
Yazılı Sınavı kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 16/11/2012 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şefliğine elden ya da posta yoluyla (Postadaki gecikmeler, posta ile gönderilen evraklarda eksiklik olması ve belirtilen süre içerisinde ulaşmayan evraklar ile ilgili mesuliyet kişiye aittir.) teslim edeceklerdir
 
Teslim Edilecek Belgeler:
1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.
2) Başvuru Formu http://personelalim.csb.gov.tr/BasvuruTest.aspx web sitesindeki internet adresinden sorgulanabilen(Ek:2).
3) Bakanlığımız 36/A Beyan Belgesi web sitesindeki internet adresinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3).
4) Bakanlığımız web sitesinde  bulunan ilana eklemiş olduğunuz Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek:4).
5) Sosyal Güvenlik Kurumundan, mesleği ile ilgili çalıştığına dair alacakları hizmet belgesi.
6) Mezun olduğu bölümün ilk beş sıralamasında yer alanların Rektörlükten alacakları belge.
 

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/milli-egitim-bakanligi-tarafindan-yapilan-sozlesmeli-personel-yazili-sinavini-kazanan-adaylarin-dikkatine-haber-5673

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir