Motorlu Kara Taşıtı Sahiplerine Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, sayıları sürekli artış gösteren motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının neden olduğu kirlilik, özellikle büyük kent merkezlerinde önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu nedenle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasında egzoz gazı emisyon ölçümleri ve denetimleri büyük önem taşımaktadır.

Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliği ve etkilerinden, canlıları ve çevreyi korumak amacıyla egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak ve ölçümler yaparak kontrol etmek, gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Egzoz Gazı emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre Kanununun Ek 4’üncü maddesi uyarınca, motorlu kara taşıt sahibi, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümlerini Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarını 7’nci maddede belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Taşıt sahibi, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ilgili bölüme yapıştırıldığı motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatını taşıtında bulundurmak ve istenildiğinde ölçüm sonucunu belgeleyen çıktıyla birlikte denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin devamının takibi amacıyla ruhsatın, üzerinde egzoz gazı emisyon ölçüm pulu yapıştırma yeri dolana kadar tahrifat olmaksızın saklanması ve denetimlerde ibraz edilmesi zorunludur.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı elemanlarından oluşan ekipler tarafından yapılacak denetimlerde, ölçüm yapılması gereken periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmadığı tespit edilen motorlu kara taşıt sahibine, Çevre Kanununca 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 782 Türk Lirası idari para cezası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu kara taşıt sahiplerine ise 1.567 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 

 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/motorlu-kara-tasiti-sahiplerine-onemli-duyuru-haber-69

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir