Müsteşar Öztürk 3 Boyutlu Kent Veri Modeli Çalıştayı’na Katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 19 Ağustos 2015 tarihinde “3 Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili yapılan çalıştaya katıldı.

Çalıştayda konuşan Müsteşar Öztürk, “3 Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi”nin, akıllı kentlerin oluşturulması için gerekli verinin gerçek dünyadakine eşdeğer şekilde toplanmasına ve analiz edilmesine hizmet ettiğini vurguladı.

Projenin akıllı kentlerin oluşturulmasına dönük uzun soluklu projeler konsepti içinde yer aldığını kaydeden Müsteşar Öztürk, “Proje, kentlerimizin bugününü detaylı bir şekilde kavramak ve geleceğini sürdürülebilir şekilde planlamak için gerekli veri ve analiz altyapısının oluşturulmasını amaçlamaktadır.” dedi.

Kentlerin akıllı kentlere dönüştürülmesi için yürütülen bazı proje ve çalışmalara da Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Atık yönetiminin de akıllı uygulamalar ile yapılması gerektiğini ifade etti.

2003 yılında katı atık düzenli depolama tesis sayısının sadece 15 olduğunu 2014 yılında ise bu sayının 79’a ulaştığının bilgisini veren Müsteşar Öztürk, “Bugün itibariyle bu tesisler ile 47,4 milyon kişiye hizmet verilmektedir. 12 ilde çöp depolama tesislerinde aynı zamanda elektrik elde edilmektedir. 2014 Yılı itibariyle 1450’ye ulaşan atık geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 2,5 milyar TL’lik katma değer sağlanmaktadır.” dedi.

Bir kenti yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmak, kentsel yaşamın çevreye etkilerinin kontrol altında tutulması ile mümkün olacağını vurgulayan Müsteşar Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu noktadan hareketle çevre izleme sistemleri ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmaktadır. Kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün üzerinde olan 140 adet arıtma tesisinin çıkışında online izleme istasyonu kurulmuştur. 2012 yılında 4 havzada başlayan havza bazında su kalitesinin belirlenmesine yönelik mevsimsel izleme faaliyeti, 2014 yılında 6 havza, 83 nokta ve 41 parametreye genişletilmiştir. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme çalışması ile toplam 241 noktada izleme yapılmıştır. 2005 yılında 36 istasyon ile başlayan hava kalitesi izleme ağı 81 İl merkezine ve 186 istasyona genişletilmiştir.”

“Sanayi tesislerinin baca gazı emisyonları çevrimiçi (gerçek zamanlı) izlenilmesine 2014 yılında başlanılmıştır. 116 sanayi tesisine ait 305 baca sürekli ölçüm sistemi ile 7/24 online olarak izlenerek veri entegrasyonu sağlanmıştır. “Kirlilik Yönetimi” uygulamaları kapsamında hava kirliliğinin yanında gürültü kirliliği de izlenmektedir.  Çevre yanında planlamanın ve kentsel gelişimin izlenebilmesi için kurulmakta olan “e-Plan Otomasyonu Sistemi” şeffaf ve katılımcı planlamaya hizmet edecektir. Sistemin ilk ayağını oluşturan “Plan İşlem Numarası” ile Temmuz 2014’ten bu yana 30.000 mekânsal plan kayıt altına alınmıştır.”

Kentlerde hareket kısıtlığı bulunan alanlar içinde çalışma yapıldığı bilgisini veren Müsteşar Mustafa Öztürk, “Kentlerde engelliler, yaşlılar, hamileler ve çocukların önündeki engelleri kaldıracak, erişilebilirliği sağlayacak düzenlemeler getirilerek, “Erişilebilir Mekânlar” oluşturulması sağlanmaktadır.” dedi.

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/mustesar-ozturk-3-boyutlu-kent-veri-modeli-calistayi-na-katildi-haber-19865

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir