Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim ve Sınav İlanı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde yer alan; “Üniversiteler hariç olmak üzere, lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak katılım belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir. Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp katılım belgesi almayan mühendisler riskli yapı tespitinde görev alamaz.” hükmüne göre, hali hazırda lisanslandırılmış veya lisanslandırılacak olan kurum ve kuruluşlar adına riskli yapı tespit raporu hazırlanmasında görev alacak inşaat mühendisleri için “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar” konulu eğitim ve sınav düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.tucev.org 

 

Eğitim Tarihi : 7 Mart 2015

Sınav Tarihi : 8 Mart 2015

Son Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2015

 

 

Kaynak : http://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapilarin-tespit-edilmesine-iliskin-esaslara-yonelik-egitim-ve-sinav-ilani-duyuru-28448

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir