Sakarya Üniversitesi Tarafından Yapılan Sözleşmeli Personel Yazılı Sınavına Giren Adayların Dikkatine

Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre (237) adet sözleşmeli personel istihdamı için Sakarya Üniversitesi’ ne 17/08/2014 tarihinde yazılı sınav yaptırılmıştır.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; her branş için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin mesleki bilgi düzeyi (50 puan).
İNŞAAT MÜHENDİSİ
a) Zemin Mekaniği
b) Yapı Malzemesi
c) Yapı Statiği
d) Betonarme
e) Su Yapıları
f) Şantiye Bilgisi
g) Kentsel Dönüşüm

MAKİNE MÜHENDİSİ
a) Mühendislik mekaniği
b) Enerji tesis ve işletmeleri
c) Endüstriyel akustik ve gürültü
ç) Genel proses tekniği
d) Makine dinamiği

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
a) Enerji dönüşümü
b) Elektromanyetik dalgalar
c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi
ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi
d) Elektronik devre elemanları

HARİTA MÜHENDİSİ
a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
b) Jeodezi (koordinat sistemleri)
c) Kadastro bilgisi
d) İmar uygulamaları
e) Haritacılık yazılımları

JEOLOJİ MÜHENDİSİ
a) Tektonik
b) Hidrojeoloji
c) Tarihsel jeoloji
d) Genel jeoloji
e) Mineraloji
f) Paleontoloji
g) Harita Ölçek
h) Mühendislik Jeolojisi
ı) Petrografi
i) Sedimantoloji
j) Maden Yatakları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ
a) Sismoloji
b) Yer fiziği
c) Uygulamalı jeofizik
d) Yapı jeofiziği
e) Gravite

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
a) Kent Ekonomisi
b) Konut Politikaları
c) Kentsel Dönüşüm
ç) Kent Sosyolojisi
d) İmar ve Hukuk
MİMAR
a) Mimari tasarım
b) Yapım bilgisi
c) Yapı malzemesi
ç) Mimarlık tarihi
d) Bilgisayar destekli çizim
e) Kentsel Tasarım
f) İmar ve Hukuk

AVUKAT (Avukatlık ruhsatına sahip olmaları gerekir.)
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza usul Hukuku
ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

UZMAN
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
ç) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Ticari Aritmetik)
e) Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).
yönlerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAVI KAZANAN ADAY LİSTESİ VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ BAKANLIĞIMIZ (http://www.csb.gov.tr) WEB ADRESİNDE AYRICA DUYURULACAKTIR.
 

 

Kaynak : https://www.csb.gov.tr/sakarya-universitesi-tarafindan-yapilan-sozlesmeli-personel-yazili-sinavina-giren-adaylarin-dikkatine-haber-14601

Hakkkımızda ekircali.com

Çevre Yüksek Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Bunu da okumak istermisiniz ?

…

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Yayımlandı

Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir